Heier Du Rietz er en liten bedrift som driver urban birøkt i byen, og tradisjonell birøkt på landet. Vi har bigård på taket av Mathallen i Oslo, i luftegården på Brasserie Fengselet i Hønefoss, og på familiegården på Hadeland. Vi er involvert i flere ulike prosjekter knyttet til urban birøkt, driver opplysningarbeid omkring bier og produserer bærekraftig og kortreist honning.