Bigårdsbesøk og bedriftskuber

Som et resultat av biedød og mangel på bier rundt i verden, er det viktig å etablere nye bigårder og få flere bier «ut i arbeid». Flere bier gir flere pollinerte planter, som igjen gir et rikere miljø. Dette er særlig viktig i byområder, da det er færre birøktere i sentrale strøk.

Vi gir i den forbindelse bedrifter og andre grupper mulighet til å komme opp på taket på Vulkan bigård, der dere får informasjon om bigården, norsk birøkt og hva enkeltpersoner kan gjøre for biene.  Det blir omvisning av de spektakulære bikubene og en smak av
honningen (avhengig av sesong)

Bydel Bjerke på bigårdsbesøk, Vulkan Bigård

Bydel Bjerke på bigårdsbesøk, Vulkan Bigård


Om din bedrift ønsker å gjøre noe samfunnsnyttig, som samtidig er spennende og lærerikt, tilbyr vi fra våren 2015 Bedriftskuber. Ikke alle har et tak eller en hage/uteplass, der det er mulighet for å plassere en bikube. Derfor utvider vi Vulkan Bigård, der bedrifter kan få sin egen bikube med navn og logo. Biene blir røktet av birøkter Alexander, og honningen som blir produsert fra deres kube, tapper vi på glass med deres logo. Dette blir en fin gave til deres kunder/ansatte.

Vi kan også levere ren, nærprodusert honning fra Heier gård i større kvantum, som gave til deres ansatte, kunder eller lunsjbordet.

For mer informasjon, ta kontakt på post@heierdurietz.no

Foto: Elisabeth Heier