Etter noen dager med regn som både naturen og biene trengte, var det på tide å sjekke kubene. Ved forrige sjekk for en uke siden, hadde biene i den ene kuben, som har fått det midlertidige navnet Mathallen, dratt inn mye nektar. Derfor ble det satt på en ny skattekasse med  8 rammer byggevoks. Disse var nå ferdig utbygd, og biene hadde fyllt flere av rammene med honning.

I den andre bikube, med midlertidig navn Dansens Hus, er det kun en skattekasse over yngelrommet. Denne kassen estimerer vi at veier 15 kg. Det er viktig å passe på at biene har nok plass for å forhindre sverming, så det blir nødvendig å sette på en ekstra skattekasse på Dansens Hus i løpet av noen dager.

Begge dronningene var i full egglegging, som er et godt tegn på god trivsel og høy produksjon. En oppgave gjenstår; å navngi dronningene. Om et par uker blir bigården på Mathallen offisielt åpnet, og da skal også dronningene døpes. Navneforslag mottas gjerne på vår Facebook side. www.facebook.com/heierdurietz/