Heier Gård

Heier Du Rietz startet med to bikuber våren 2013. Plassering av vår første bigård ble på Heier Gård, da Hadeland er et av de beste områder for honningbier på Østlandet, og fordi familiens gård hadde plass og var villige til å ha bier som nærmeste nabo.

Heier Gård ligger på toppen av Heierkleiva i Vestre Gran. Gården har opprinnelse tilbake til 1905, og har gjennom tidene hatt både griser, kuer og hester. I dag er det kornproduksjon, skog og bigård.

Rundt bigården er det mye villbringebær, noe som gir utmerket nektar til biene. Honningen blir mild, lett og smøremyk.

I 2014 laget vi avleggere og bigården bestod av 6 bikuber.

Juni 2015 kan vi telle 20 bikuber plassert på Heier Gård.