Etter kontroll av bikubene på Mathallen i går, ble vi nødt til å sette på en ekstra skattekasse på bikuben nærmest Dansens Hus. Nå består begge kubene av ett yngelrom i bunn, der dronningen bor og legger egg, med to skattekasser over. 

Honningen som biene lager, er deres skatt, derav navnet skattekasse. I hver skattekasse er det 10 rammer, der biene bygger sekskantede celler av byggevoks, og lagrer honningen i cellene. Hver ramme kan romme 2 kg honning. Nå har vi fire skattekasser med totalt 40 rammer. Om det blir en god sommer med bra trekk for biene, håper vi å få ut ca 80 kg honning.