Flere har stilt spørsmålstegn ved urban birøkt, og tror honning produsert i byen blir forurenset av eksos og svevestøv. Vi har derfor i samarbeid med Miljøstiftelsen Bellona og Mathallen, sendt honning fra Vulkan Bigård og Heier Gård til analyse. Resultatet vil overraske flere!

Seniorforsker ved Bioforsk, Erik Joner, har gitt oss en forståelig tolkning av prøvesvarene: ”Det er et høyere innhold av noen sporstoffer i Vulkanhonningen, men dette er hovedsakelig mineraler som er sunne (jern, fosfor, kalsium, kalium og magnesium), men det er også litt forhøyet innhold av kobber som trolig er fra antropogene kilder. Til gjengjeld har den lavere innhold av sink og mangan. Både kobber og sink er essensielle mikronæringsstoffer, så de nivåene som er funnet i disse honning-prøvene er ikke skadelige, tvert i mot vil jeg si at de inneholder sunne mengder sporstoffer, og at Vulkanhonningen inneholder flere sunne mineraler enn landhonningen. Verken Vulkanhonningen eller honningen fra Heier inneholder målbare mengder av de giftige tungmetallene kadmium, bly, krom, vanadium eller nikkel. Det ble heller ikke funnet noen målbare mengder PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), som ofte finnes i jord/veistøv i byer. ”

Dette viser at urban birøkt gir minst like ren honning som tradisjonell birøkt på landet, og faktisk inneholder byhonning flere sunne mineraler. Dette er gode nyheter for oss, som gjerne vil produsere honning både i byen og på landet.

Her ser dere prøveresultatene sammenlignet med prøver tatt av byhonning i 2013 og honning kjøpt i matvarebutikken.

analyseresultat