Om prosjektet Vulkan bigård

Samspillet mellom mennesker, dyr, planter og insekter er svært fascinerende, og var drivkraften til å starte med urban birøkt. For å få et biologisk holdbart samfunn med stort mangfold, kreves det et stort engasjement og opplysning av befolkningen om hvordan gi sitt bidrag til miljøet.

Ved å opprette Vulkan Bigård på Mathallen, bringer vi flere bier til byen, og ønsker å gi besøkende informasjon og skape engasjement om bier. Langs Akerselven, i Telthusbakken og rundt Gamle Aker Kirke finner biene gode kilder til pollen, nektar og vann, som er deres mat, og som i løpet av sommeren blir til Vulkanhonning.

Første steg av Vulkan Bigård, var plasseringen av to bikuber med honningbier av typen krainerbier (Apis mellifera) på taket mellom Mathallen og Dansens Hus. Biene flyttet opp på taket i midten av mai 2014. 

Bier på tak finnes i flere storbyer rundt om i verden. Vi ønsket å tenke nytt, ved å knytte sammen kunst, arkitektur, miljø og et bærekraftig samfunn. Snøhetta har designet og utformet nye hjem til biene, og resultatene er to fantastiske designkuber.
Inspirasjon til kubene kommer fra bienes eget produksjonsmønster: de heksagonformede cellene biene lagrer honningen i.
Onsdag 25. juni 2014 ble Vulkan Bigård offisielt åpnet, og designkubene ble vist frem for første gang.

Våren 2015 arbeider vi med å opprette et grønt tak på Vulkan Bigård. Her skal vi lage en grønn oase rundt bikubene, både for å tilfredsstille biene med mer nektar, og for å dyrke økologiske grønnsaker og planter. 

I hver kube bor en dronning, og disse ble navngitt Sonja og Ingrid.
Sonja og hennes bifolk er plassert på en kubevekt, som forteller hvor mye honning de produserer. I tillegg får vi informasjon om temperatur i yngelrommet og hvor mye regn som kommer. Dette er nyttig informasjon som brukes i planlegging av røkting og innhøsting av honningen.

FØLG STATISTIKK HER

Våre samarbeidspartnere

logo_sparebankstiftelsen_rgb_logo

bybilogoB pdf
mathallen
  Logo Scandic Vulkan  
snøhetta-ny
logo-norges-birøkterlag