HeierDuRietz_Ikon_Sort-RGB

Landbrukskontoret og Innovasjon Norge

Da vi høsten 2019 stod ved et veivalg; skal vi satse på urban birøkt eller videreutvikle den tradisjonelle birøkten på Hadeland, tok i kontakt med Kjersti Andresen på Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal. Vi har hatt god dialog med henne tidligere i forbindelse med restaureringen av den gamle møkk-kjelleren på gården, som ble til det slyngerommet vi har brukt til nå. Etter dette møtet var vi fulle av inspirasjon, motivasjon og en forhåpning om at Innovasjon Norge kunne være en bidragsyter i vårt neste skritt.

Det viste seg å bli et sjumilsskritt, da vi endte med å utvide våre urbane bigårder med 3 nye bygårder på offentlige tak i Oslo/Viken, samt en helt ny by, nemlig Trondheim.

I tillegg til å starte bygging av 375 m2 fabrikk og lager på gården.

Da korona pandemien slo til og Norge ble stengt ned 13. mars, fikk vi samme dag beskjed om at byggetillatelsen var innvilget og vi kunne i teorien starte opp. Usikkerheten varte i ca 3 dager, og vi tok sjansen og satset for fullt med igangsettelse 20. mars. Uten støtten fra Innovasjon Norge hadde vi kanskje utsatt prosjektet en stund..

Det ble noen spesielle første uker, med høye smitteverntiltak og intens jobbing med å få på plass de siste utførende partnerne. Vi er veldig fornøyde med alle som takket ja til å realisere vår drøm, og er takknemlige for deres utrolige innsats hittil.

Relaterte innlegg

Blikk og Takservice AS

I uke 20 lot vi plata herde mens tomten rundt fikk en polish. Det er planert og fylt på grus, anlagt en liten vei og parkering langs med bygget, strømlinjen

Les mer »

Vi bygger Honningfabrikken!

Vi har i lang tid drømt, planlagt og forberedt. Det har vært behov for utvikling og forbedring av honningforedlingen på Heier gård. Nå er det endelig offisielt: vi bygger Norges

Les mer »
Ingen flere bigårder å vise