HeierDuRietz_Ikon_Sort-RGB

Landbrukskontoret og Innovasjon Norge

Da vi høsten 2019 stod ved et veivalg; skal vi satse på urban birøkt eller videreutvikle den tradisjonelle birøkten på Hadeland, tok i kontakt med Kjersti Andresen på Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal. Vi har hatt god dialog med henne tidligere i forbindelse med restaureringen av den gamle møkk-kjelleren på gården, som ble til det slyngerommet vi har brukt til nå. Etter dette møtet var vi fulle av inspirasjon, motivasjon og en forhåpning om at Innovasjon Norge kunne være en bidragsyter i vårt neste skritt.

Det viste seg å bli et sjumilsskritt, da vi endte med å utvide våre urbane bigårder med 3 nye bygårder på offentlige tak i Oslo/Viken, samt en helt ny by, nemlig Trondheim.

I tillegg til å starte bygging av 375 m2 fabrikk og lager på gården.

Da korona pandemien slo til og Norge ble stengt ned 13. mars, fikk vi samme dag beskjed om at byggetillatelsen var innvilget og vi kunne i teorien starte opp. Usikkerheten varte i ca 3 dager, og vi tok sjansen og satset for fullt med igangsettelse 20. mars. Uten støtten fra Innovasjon Norge hadde vi kanskje utsatt prosjektet en stund..

Det ble noen spesielle første uker, med høye smitteverntiltak og intens jobbing med å få på plass de siste utførende partnerne. Vi er veldig fornøyde med alle som takket ja til å realisere vår drøm, og er takknemlige for deres utrolige innsats hittil.

Relaterte innlegg

We made it!

Først og fremst beklager vi sen oppdatering – har man høysesong med biene og samtidig skal få honningfabrikken til å snurre, OG forsøker ha litt ferie med familien, går det

Les mer »
Ingen flere bigårder å vise